Get Adobe Flash player

Představení MŠ

NÁSTĚNKA

 

:: Seznam přijatých dětí ::

Informace k zápisu 2016

 

 

 
Děkujeme za hojnou účast na schůzkách.
Rodiči byl schválen příspěvek na akce pro děti
ve výši 1.500 Kč/šk.rok (divadelní představení, programy
se zvířátky,
 ekohrátky, oslavy tradičních svátků atp.)
Příspěvek vybírá pí.hospodářka každé úterý do konce října.
 
 
Naše mateřská škola se zapojila do projektu
mezigeneračního setkávání : „Mezi námi“.
Zde se setkávají lidé různých generací, ti nejstarší s těmi nejmladšími,
aby společně objevili, jak krásné a
zajímavé jsou jejich světy.

V projektu budeme pokračovat i příští
školní rok. Seniorům jsme připravili
mnoho krásných a šťastných chvil. 

O prázdninách jsme vymalovali 1. pavilon novými
barvičkami, v Beruškách je nový koberec a podlahová
krytina. 

 

  

postrádáte-li zde nějaké informace,
můžete použít malé
diskuzní fórum.

 

Omluvy dětí :
telefonicky do své třídy : 241 011 880 – 6
na mobilní telefon : 734 749 843
nebo e-mailem :
info@msjilovska.cz
Děkujeme.

Blahopřejeme !!!
Fotbalový tým ze Slůňat vyhrál
fotbalový turnaj mateřských škol
v ABC Braník a získal pohár a titul
„nejlepší brankář a nejlepší hráč turnaje“.
Děkujeme za skvělou přípravu p.školníkovi
Jirkovi a pí učitelkám.


 

OZNÁMENÍ   


 
 
OZNÁMENÍ VÝŠE
ŠKOLNÉHO NA PŘÍŠTÍ
ŠKOLNÍ ROK.
PRO ŠK. ROK 2016/17
BYLA  VYPOČÍTÁNA
ČÁSTKA 510,-KČ NA
1 MĚSÍC.

SPLATNOST VŽDY
DO 15. V MĚSÍCI.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!!

 
 

Vyzvedávání dětí po obědě 12.30 – 13.00.

Ranní příchody nejpozději
do 8.40 hod. Dopřejte dětem klid a prostor na hru.
 
VÁŽENÍ RODIČE,
DŮSLEDNĚ, PROSÍM, DBEJTE PŘI ODCHODU
ZE ŠKOLKY NA ROZLOUČENÍ DÍTĚTE
S PANÍ UČITELKOU !!!
ZVLÁŠTĚ PŘI ODCHODU ZE  ZAHRADY.
DĚKUJEME.
 
 
 
Chystané akce

 
Školné na šk. rok 2016/17

510,-Kč/měsíc.
Bezúplatně se poskytuje vzdělávání v posledním
ročníku mateřské školy a to po dobu nejvýše 12 měsíců.
Děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání
v mateřské škole zpoplatněné.

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Název školy
Telefon:
241 011 881 – ústředna a vedoucí jídelny
241 011 888 – ředitelna
241 011 887 – kuchyně
241 011 889 – fax
241 011 880 – Berušky
241 011 882 – Kuřátka
241 011 883 – Koťata
241 011 884 – Myšky
241 011 885 – Lišky
241 011 886 – Slůňata
Mateřská škola Jílovská 75/1175142 00 Praha 4 – Braník
Č.j. 4000-01 Rozhodnutí o zařazení do sítě školze dne 20.5.1996 IČ 61384453
E–mail
info(zavináč)msjilovska.cz
Provozní doba
6:30 – 17:00 hod.
Úřední hodiny
středa 14:00 – 16:30 hod.
Lokalita
sídlište Novodvorská,
v blízkosti ZŠ autobusová zastávka Jílovská, autobus č. 106, 196 směr od Kačerova nebo č. 196, 197 směr ze Smíchovského nádraží. Právní subjekt od 1.1.1995.
V současné době je v MŠ v provozu 6 tříd naplněných dětmi do maximálního počtu 28, celková kapacita je 168 dětí.
K mateřské škole patří rozlehlá a upravená, dostatečně vybavená zahrada umožňující dostatek pohybových a rekreačních činností a aktivit. Svým položením na okraji sídliště je velmi vhodná pro pobyt dětí, neboť je zde velmi mnoho přírodních parků, lesů a zelených ploch. Bylo vybudováno nové sportovní hřiště s umělým povrchem a nové mlhoviště.
V posledních 15 letech byly provedeny následující rekonstrukce a rozsáhlé opravy mateřské školy :
  • celková oprava střešní krytiny na všech pavilonech
  • rekonstrukce topných kanálů, rozvodů a těles
  • celková rekonstrukce zdravotechniky,rozvodů vody
  • výměna podlahových krytin ve třídách
  • kompletní rekonstrukce elektrorozvodů silnoproudých,slaboproudých,zavedení zabezpečovacího systému
  • modernizace a celková rekonstrukce školní kuchyně
  • výměna oken, zateplení fasády
  • sanace budov, rekonstrukce spojovací chodby, venkovních teras
Vybavení interiérů mateřské školy a estetická úroveň tříd je velmi dobrá díky ekonomickému a hospodárnému nakládání s přidělenými finančními prostředky, zejména však díky iniciativnímu přístupu všech pedagogů i ostatních zaměstnanců a zájmu a podpoře některých rodičů.
Dejte dětem to, z čeho budou bohaté celý život.
Dejte jim lásku, moudrost a výchovu.
Nepotřebují drahé hračky,
ale zájem a lásku.
Paramhans Svámí Mahéšvaránada
Zřizovatel ÚMČ Praha 4, Antala Staška , Praha 4. Mateřská škola Jílovská je šestitřídní, prostorná MŠ v lokalitě sídliště Novodvorská. Původně byla vystavěna jako čtyřtřídní v roce 1967, kapacitou však zdejším potřebám nestačila, proto byl v roce 1983 přistaven další pavilon se dvěma třídami. V průběhu minulých let byla tato MŠ vždy naplněna vysokým počtem dětí.