Úhrada školného a stravného za červenec 2022

Pasování předškoláků - Slůňata 15.6.2022

Mobilní dopravní hřiště 16.5.2022

Rozvoj řeči v předškolním věku - setkání rodičů 22.6.2022

16.června 2022 jedou Koťata do divadla

Divadlo MINOR, název představení: "Víla Evelínka"

Koťata - 9.-10.6.2022 přespí ve školce

9.-10. června 2022 budou mít Koťata možnost přespat ve školce.

Informace na třídě. 

Koťata - 8.6.2022 - celodenní akce

Mobilní dopravní hřiště - 16.5.2022 dopoledne

Informace k programu ZDE

V rámci seznamování dětí s dopravní výchovou pořádáme dne 16.5.2022 dopoledne akci: "Mobilní dopravní hřiště". Program je určený pro všechny třídy,

Organizace:

 • akce se bude odehrávat dle počasí (v případě deště v tělocvičně ZŠ Jílovská, v případě pěkného počasí na zahradě školky)
 • každá třída bude mít cca 1  hodinu dopravní hřiště pro sebe
 • začínají třídy nejmenších dětí
 • po obědě přijde řada na předškoláky - doporučujeme, aby děti ze třídy Lišek a Slůňat neodcházely po obědě


Malý zahradník zahájen

Minigalerie "Zajíček"

Informace ke kroužkům

Dětské odpoledne s rodiči 1.6.2022

Sportovní odpoledne pro děti a rodiče plánujeme na 1.června 2022, od 15 hod. do 17 hod.

Podrobnosti k programu upřesníme.


ředitelka

Berušky a Kuřátka - výlet 30.5.2022

Myšky a Koťata - výlet 25.5.2022

25.5.2022 jedou Myšky a Koťata na celodenní výlet do Dendrologické zahrady v Průhonicích.

Veškeré informace o výletu jsou  k dispozici na třídách.

Komunitní setkání s rodiči 18.května 2022

Komunitní setkání pro děti a rodiče na téma: "Indonésie nejen za pohádkou" plánujeme na 18.5.2022 od 14 hod. do 16. hod.

Podrobné informace včas uveřejníme.


ředitelka

Pasování předškoláků - Lišky

Divadlo 17.5.2022 - Berušky, Kuřátka, Myšky

17.5.2022 proběhne divadelní představení pro Berušky, Kuřátka, Myšky.

Jedná se o hudební pohádku s názvem :"Jak se Barborka zatoulala".

Celodenní výlet 11.května 2022 - Koťata a Slůňata

Pro Koťata a Slůňata pořádáme 11.5.25022 celodenní výlet do MIRÁKULA.


Informace na v šatně na třídě.

Prohlídka botanické zahrady 4. května 2022- lišky

Informace na nástěnce v šatně

Den otevřených dveří a vydávání přihlášek 20.4 a 21.4.2022

Vážení rodiče,


rádi bychom Vás pozvali 20.4. a 21.4.2022 v čase od 13 hod. do 17 hod. na Den otevřených dveří.

Program:

 • vydávání přihlášky k zápisu na školní rok 2022/2023
 • informace k průběhu zápisu
 • informace ředitelky k provozu školky
 • seznámení s adaptačním programem školky

Virtuální prohlídka naší školy ZDE

Těšíme se na Vás.


ředitelka MŠ

Divadlo 12.4.2022 - Berušky, Kuřátka, Myšky

12.4.2022 -  proběhne ve školce divadelní představení pro Berušky, Kuřátka, Myšky.

Název představení: "Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce".

Divadlo Minor 5.4.2022 - Slůňata, Koťata

5. dubna 2022 pojedou  Slůňata a Koťata do divadla MINOR.

Název představení: "Koukej svět".

Bližší informace na třídách

Divadlo 4.4.2022 - Kuřátka, Berušky, Myšky

4.4.2022 , 9 30 hod. Divadlo "O námořníčku Čepičkovi" - pro dětí třídy: Kuřátka, Berušky, Myška

Projektový týden "Zajíček"

Programy pro předškoláky -1.4., 8.4., 22.4., 29.4., 6.5./2022

Naše školka se zapojila do programu "Primární prevence".

Program je určen výhradně pro předškoláky.

Posláním programu je podporovat zdraví životní styl a předcházet vniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách.

Cíle programu jsou:

 • Podporovat u dětí zdravý životní cíl.
 • Seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky.
 • Seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování. 

Program je realizován v pěti blocích na jednotlivá témata, která na sebe navazují. 

Lektoři pracují takovou formou, aby předané informace dokázaly děti uplatnit ve svém chování, a to nejen v době realizace projektu, ale i v budoucnu.

Témata projektu jsou:

 • Hygiena
 • Vztahy k ostatním
 • Nebezpečí od cizích lidí
 • Rozpoznávání a zvládání emocí
 • Jak porozumět svému tělu

Celý program je hrazen MČ Praha 4.


ředitelka MŠ

Zrušení keramiky - upřesnění informace

Lektorka na keramiku onemocněla 31.3.2022 a za tuto byla poslána náhrada.

Lekce keramiky budou nadále pokračovat.


ředitelka


Hravé bubnování pro všechny třídy

15.3.2022 dopoledne se mohou všechny děti těšit na hudební představení "Hravé bubnování".

Představení bude hrazeno ze záloh na akce školy. Zálohy budou vyúčtovány v červenci 2022.

Nový projekt školky - "MALÝ ZAHRADNÍK"

Provoz o prázdninách bude v červenci 2022

Rada městské části Praha 4 schválila prázdninový provoz MŠ, které zřizuje: ZDE


PROVOZ ČERVENEC 2022

od 1. července do 29. července 2022 bude zajištěn provoz ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4. 

Nahlášení docházky během července je nutné nahlásit do 15.4.2022 na své třídě. Informace k organizaci provozu v červenci 2022, obdrží rodiče dětí s dostatečným předstihem.

PROVOZ V SRPNU 2022 PŘERUŠEN

od 1. srpna do 31. srpna 2022 bude provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 bez výjimky přerušen.

ZÁŘÍ

Od 1. září 2022 pak bude provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 opět plně obnoven.


MOŽNOSTI NA ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI V SRPNU

1. Praha 4 nabízí rodičům dětí z MŠ zřizovaných MČ Praha 4 na měsíc srpen příměstský tábor a službu domácího hlídání.

Předběžná přihláška na příměstský tábor 2022 pro děti z MŠ  v příloze. Předběžnou přihlášku nutno odevzdat ve své MŠ do konce března.

2. Leták - Domácí hlídání , viz příloha

3. Informace k Domácímu hlídání , viz příloha

Praha 4 připravuje na měsíc srpen ve spolupráci s AFK Slavoj Podolí Praha a Základní školy Bítovská tři týdenní turnusy příměstského tábora pro děti z mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4. Ten se uskuteční v prostorách ZŠ Bítovská. Kromě toho bude k dispozici služba Domácího hlídání, kterou zajistí Zdravotnické zařízení MČ Praha 4.Přihláška na příměstský tábor (ke stažení)
Informace k domácímu hlídání (ke stažení)

Předškoláci navštíví ZŠ Jílovská

Naši předškoláci půjdou 17.3.2022 v dopoledních hodinách na návštěvu ZŠ Jílovská, aby se mohli podívat jak to vypadá ve škole ,třídách a poslechnout si, co je ve škole čeká.

odkaz na školu ZDE

ředitelka MŠ

Pro rodiče předškoláků

Organizace v průběhu jarních prázdnin

V průběhu jarních prázdnin ( 7.3.-11.3.2022) budou děti spojeny:


Koťata ve třídě Berušek

Myšky ve třídě Kuřátek

Slůňata ve třídě Lišek

Náhradní termín karnevalu pro Slůňata a Lišky

22.3.2022 dopoledne bude uspořádán karneval pro Slůňata a Lišky.

Týden vločky - minigalerie

Náhradní termín na screening - Slůňata, Liška

Karneval ve třídě Slůňat a Lišek nahradíme

Karanténa Slůňat a části Lišek

Poslední kontakt  s pozitivní osobou 10 2. a 11.2.2022 (střída Slůňat a část Lišek, které byly v pátek odpoledne ve Slonech).

Karanténní opatření pro osoby v rizikovém kontaktu s uvedeným zaměstnancem je do 16.2.2022 včetně, bez provedení RT-PCR testu.


Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény.

V případě, že osoba v karanténě v průběhu 14 dní od rizikového kontaktu pociťuje příznaky onemocnění covid-19, podstoupí RT-PCR test.

Karanténní opatření v případě výše uvedené covid-19 pozitivní osoby se týká osob, se kterými byla v úzkém rizikovém kontaktu bez ochrany nosu a úst.

Karanténa se nenařizuje osobě, u které byla zjištěna PCR, ev. Ag pozitivita a která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělala onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní.


Děkuji za spolupráci.

Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK CENTRUM, VÝCHOD A JIH

Měšícká 646/5, 190 21 Praha 9

katerina.jedlickova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 420

+420 286 884 450 (fax)

Pozitivní osoba ve třídě Slůňat, částečně i Lišek

Dobrý den,

máme nahlášenou pozitivní osobu ve třídě Slůňat.

Poslední kontakt proběhl v pátek 11.2.2022, týká se i část dětí ze třídy Lišek, které byly ve třídě Slůňat odpoledne.

Čekáme na vyjádření HSP ohledně vyjádření ke karanténě.

Screening školní zralosti se ruší, bude náhradní termín.

Děkujeme za pochopení.


ředitelka

Suplování ve třídě Koťátek

V týdnu od 14.2.2022 se nám vrací po dovolené (z osobních důvodů) jedna paní učitelka, druhá zůstává stále v pracovní neschopnosti. V tuto chvíli nevíme jak dlouho bude pracovní neschopnost paní učitelky probíhat.

Děti ve třídě Koťátek se budou odpoledne spojovat, nebo bude probíhat suplování.

Děkujeme za pochopení.


ředitelka


Suplování v týdnu od 7.2. - 11.2.2022

Oznamujeme rodičům, že v týdnu od 7.2. do 11.2.2022 bude probíhat suplování na těchto třídách:

Lišky - nemoc jedné paní učitelky

Koťátka - obě paní učitelky (nemoc a absence z osobních důvodů)


Děkujeme za pochopení.


ředitelka MŠ

Karanténa třídy Lišek

Dobrý den,

Rizikové kontakty jsem nahrála.

Karanténa je pro jeden kontakt od 1.2.2022 do 6.2.2022 včetně.

Pro ostatní je karanténa od 2.2.2022 do 7.2.2022 včetně.

Pokud se u nikoho neprojeví první příznaky, mohou se po 5 dnech vrátit opět zpět do školky.

S pozdravem

BARBORA NOVÁKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 733 673 931


Nabídka individuálních konzultačních hodin

V souvislosti s pololetním hodnocením Vám nabízíme, Vážení rodiče, možnost individuálních konzultačních hodin.

V proběhu první poloviny února 2022 , po dohodě s třídní učitelkou, si můžete dohodnout individuální schůzku, kde se můžete informovat o průběhu vzdělávání Vašeho dítěte.

ředitelka MŠ

Nové suplování v Liškách - nemoc učitelky

K 31.1.2022:

další hlášení pozitivní učitelky na ATG test ve třídě Lišek.


Čekáme na výsledek PCR a nařízení karantény.

Suplování a spojování tříd , případně rozdělování dětí bude probíhat ve všech třídách. 

Pedagogický personál chybí z důvodu karantény a dlouhodobé nemoci.

Suplování na třídách - vysoká nemocnost

Vážení rodiče,

vzhledem k opětovné vysoké nemocnosti a karanténám jsme opakovaně nuceni přistoupit k suplování, tzn, že Vaše třídní paní učitelky nebudou vždy u Vašich dětí.

V týdnu od 31.1. do 4.2.2022 budou chybět:

 • obě paní učitelky na třídě Koťátek
 • jedna paní učitelka na třídě Myšek
 • asistentka pedagoga na třídě Koťátek

Vzhledem k současné situaci s Covid-19, je také možné, že v souvislosti s testováním zaměstnanců každé pondělí nebo čtvrtek můžou naše řady ještě více "prořídnout".

Vysoká nemocnost nás trápí od října 2021 a věřte, že je to pro celý kolektiv MŠ velice náročný. Chápeme, že ani Vás rodiče a možná ani děti netěší, že nemají "svou paní učitelku". Na rozdíl od Vás rodičů se děti setkávají s učitelkami ze všech tříd na naší zahradě, tak jim ostatní paní učitelky z jiné třídy nejsou zcela neznámé, což je určitě pro děti velká výhoda.

Přes všechny tyto objektivní potíže se snažíme situaci řešit suplováním nebo přesazováním učitelek na jiné třídy, jen abychom nemuseli uzavřít celou školku (jak je tomu už i na některých školách).

Věříme, že se situace kolem Covid - 19 s příchodem jara vylepší a potíže s nemocností poklesnou a zároveň budeme moci s dětmi i s Vámi podniknout veškeré plánované akce.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek mne neváhejte kontaktovat:


na čísle: 734 101 745

info@msjilovska.cz


Bc. Ivana Vocetková

ředitelka MŠ

Karanténa ve třídě Koťátek

Vážení,

k zaslanému hlášení pozitivního covid-19 případu Vám po provedeném epidemiologickém šetření sděluji následující:

Karanténní opatření pro rizikové kontakty jsou nařízena do 30.1. včetně nebo 31.1. včetně nebo 1.2. včetně nebo 2.2.2022 včetně (dle dne posledního kontaktu s pozitivním covid-19 případem) bez provedení RT-PCR testu.

Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu (platí pouze pro dospělé osoby), a to následujících 5 dní od ukončení karantény.

V případě, že osoba v karanténě v průběhu 14 dní od rizikového kontaktu pociťuje příznaky onemocnění covid-19, podstoupí RT-PCR test.

Karanténní opatření v případě výše uvedené covid-19 pozitivní osoby se týká osob, se kterými byla v úzkém rizikovém kontaktu bez ochrany nosu a úst.

Děkuji za spolupráci.

S přáním hezkého dne

ING. KATEŘINA KOČOVÁ

ODBORNÝ RADA

Dukelských hrdinů 347/11, 170 00 Praha 7

katerina.kocova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 735 726 560


Aktuální informace ke karanténě třídy Koťátek

V souvislosti s nahlášením pozitivní osoby ve třídě Koťat, nám HSP oznámila, že budou trasovat poslední kontakty od 25.- 28.1.2022.

Tzn. bylo-li některé dítě v uvedených dnech ve školce, mělo by zůstat v karanténě. 

V případě, že dítě bylo ve školce mimo uvedené dny, nemělo by karanténu mít.


Přesné znění a postup karantény nám ohlásí HSP.


Pozitivní osoba ve třídě Koťátek

Vážení rodiče,

ve třídě Koťátek máme nahlášenou pozitivní osobu na třídě Koťátek.

Poslední kontakt proběhl v pátek 28.1.2022.

Trasování probíhá zpravidla dva dny zpět.

Čekáme na vyjádření KHS ohledně nařízení karantény.


ředitelka

karneval 16.2.2022

Týden se sněhovou vločkou

Karanténa dětí ze třídy Lišek

Vážení rodiče,

informace ohledně karantény dětí ze třídy Lišek (viz níže) přišla ve večerních hodinách dne 16.1.2022

ředitelka MŠ

Dobrý den,

k zaslanému hlášení pozitivního covid-19 případu (s C+. výsledkem PCR testu), Vám po provedeném epidemiologickém šetření sděluji následující:

dítě – třída Lišek, poslední kontakty ve dny 12., 13., 14.1.2022. Karanténní opatření pro rizikové kontakty jsou do 17.1. nebo 18.1. nebo 19.1.2022 (dle posledního kontaktu s pozitivním covid-19 případem) včetně, bez provedení RT-PCR testu.

Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény.

V případě, že osoba v karanténě v průběhu 14 dní od rizikového kontaktu pociťuje příznaky onemocnění covid-19, podstoupí RT-PCR test.

Karanténní opatření v případě výše uvedených covid-19 pozitivních osob se týká osob, se kterými byla v úzkém rizikovém kontaktu bez ochrany nosu a úst (třída, školní družina, tělocvik, jídelna atd.).


Děkuji Vám za spolupráci.

MGR. PETRA LISA

ODBORNÝ RADA

Dukelských hrdinů 347/11, 170 00 Praha 7

petra.lisa@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 233 087 754

+420 733 673 958

Pozitivní dítě ve třídě Lišek

Vážení rodiče,


dnes (16.1.2022) nám bylo nahlášeno pozitivní dítě ve třídě Lišek.

Poslední kontakt proběhl v pátek 14.1.2022.


V tuto chvíli čekáme na vyjádření HSP ohledně karantény, třída se prozatím nezavírá.

ředitelka MŠ

kroužky na II. pololetí

Prázdninový provoz - ANKETA

screeningové vyšetření připravenosti dětí pro školu

Vážení rodiče,

ve dnech 10.2. a 14.2. 2022 od 8:30 bude probíhat v MŠ  ve třídách předškolních dětí (Slůňata, Lišky a Myšky) screeningové vyšetření připravenosti dětí pro školu, s cílem předcházet možným výukovým obtížím po nástupu do 1.ročníku ZŠ.

Screeningové vyšetření bude probíhat bez přítomnosti rodičů. Výsledky screeningového vyšetření budou rodičům ústně sděleny odpoledne při individuální konzultaci s psychologem. 

Termín konzultací s rodiči bude ještě upřesněn. O výsledcích screeningového vyšetření bude ústně informována taktéž MŠ, pro možnost pracovat s dětmi dle doporučení v rámci náplně MŠ.

Screeningové vyšetření připravenosti pro školu probíhá vždy se souhlasem zákonného zástupce.

Formuláře na souhlas obdržíte u paní učitelky ve třídě. Souhlasy je nutné vyplnit nejpozději do 4.2.2022.


ředitelka školky

Jaká byla nadílka u Lišek?

Vážení rodiče,

hračky pro děti pod stromeček vybíraly vždy paní učitelky dané třídy a byly financovány z projektů EU do kterých je školka zapojena.

Děti byly nadšené a moc si nadílku užily.

ředitelka školky

Jaká byla nadílka u Slůňat?

Vážení rodiče,

hračky pro děti pod stromeček vybíraly vždy paní učitelky dané třídy a byly financovány z projektů EU do kterých je školka zapojena.

Děti byly nadšené a moc si nadílku užily.

ředitelka školky

Jaká byla nadílka u Myšek ?

Vážení rodiče,

hračky pro děti pod stromeček vybíraly vždy paní učitelky dané třídy a byly financovány z projektů EU do kterých je školka zapojena.

Děti byly nadšené a moc si nadílku užily.

Další foto pod ikonou třídy Myšky.

ředitelka školky

Jaká byla nadílka u Koťátek?

Vážení rodiče,

hračky pro děti pod stromeček vybíraly vždy paní učitelky dané třídy a byly financovány z projektů EU do kterých je školka zapojena.

Děti byly nadšené a moc si nadílku užily.

ředitelka školky

Jaká byla nadílka u Berušek?

Vážení rodiče,

hračky pro děti pod stromeček vybíraly vždy paní učitelky dané třídy a byly financovány z projektů EU do kterých je školka zapojena.

Děti byly nadšené a moc si nadílku užily.

ředitelka školky

Jaká byla nadílka u Kuřátek?

Vážení rodiče,

hračky pro děti pod stromeček vybíraly vždy paní učitelky dané třídy a byly financovány z projektů EU do kterých je školka zapojena.

Děti byly nadšené a moc si nadílku užily.


ředitelka školky

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,


školka bude po dobu vánočních prázdnin uzavřena od 23.12. 2021 do 2.1. 2022.


Provoz bude zahájen 3.1.2022.

Přejeme klidné svátky.

ředitelka

Přání

17.12. proběhne na třídách vánoční nadílka

Lišky jedou do divadla MINOR

Ve středu 15.12.2021 jede třída Lišek do divadla MINOR.

Příchod do třídy nejpozději do 8 hod.

Pozitivní dítě ve třídě Myšek

Vážení rodiče,

9.12.2021 v odpoledních hodinách jsem byla informována od HSP o pozitivním dítěti ve třídě Myšek.

Poslední kontakt 3.12.2021. Děti, které byly naposled ve třídě 2.12.2021 nebo dříve karanténu nemají.

Karanténa bude nařízena (dle vyjádření HSP) do 10.12.2021 (včetně).

Příchod do školky je možný pouze s negativním testem 13.12.2021, bez testu 20.12.2021.


ředitelka MŠ¨

V případě dotazů, kontaktujte ředitelku: 734 101 745

Karanténa ve třídě Myšek

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s covid pozitivní osobou, ke kterému došlo 3. 12. 2021, je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem (např. Praha 5, PSČ 150 00) tak, aby byl schopen provést ověření v registru adres.

Karanténa trvá 7 dnů (do 10. 12. 2021 včetně), pokud osoba podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den (mezi 8. 12. a 10. 12.). V případě pozdního hlášení pozitivní osoby je nařízena karanténa 14 dnů od posledního kontaktu a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény (dle posledního kontaktu) v případě, že osoba absolvuje odběr PCR testu s negativním výsledkem. Tedy jakmile rizikový kontakt absolvuje test a budete mít v ruce negativní výsledek, může se ukončit karanténa. Datum posledního kontaktu máte uveden také v sms zprávě.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou( do školky dítě může 20.12).

V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud jste neprovedli sebetrasování), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446

+420 770 161 489

Karanténa ve třídě Koťat

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s covid pozitivní osobou, ke kterému došlo 6. 12. 2021, je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem (např. Praha 5, PSČ 150 00) tak, aby byl schopen provést ověření v registru adres.

Karanténa trvá 7 dnů (do 13. 12. 2021 včetně), pokud osoba podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den (mezi 11. 12. a 13. 12.). V případě pozdního hlášení pozitivní osoby je nařízena karanténa 14 dnů od posledního kontaktu a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény (dle posledního kontaktu) v případě, že osoba absolvuje odběr PCR testu s negativním výsledkem. Tedy jakmile rizikový kontakt absolvuje test a budete mít v ruce negativní výsledek, může se ukončit karanténa. Datum posledního kontaktu máte uveden také v sms zprávě.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud jste neprovedli sebetrasování), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446

+420 770 161 489

Pozitivní dítě ve třídě Koťátek

Vážení rodiče,

dnes nám byla nahlášena informace o pozitivní osobě ve třídě Koťat.

Poslední kontakt proběhl 6.12.2021.

V tuto chvíli stále čekáme na vyjádření HSP ohledně karantény, škola tuto nemůže vyhlásit.

Dle zkušeností by měla následovat karanténa 7 dní od posledního kontaktu (tedy do 13.12 včetně).

Jakmile budeme mít vyjádření HSP, budou Vám zaslány SMS.

ředitelka MŠ

Karanténa pro Berušky a část Kuřátek

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s covid pozitivní osobou, ke kterému došlo 3. 12. 2021, je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem (např. Praha 5, PSČ 150 00) tak, aby byl schopen provést ověření v registru adres.

Karanténa trvá 7 dnů (do 10. 12. 2021 včetně), pokud osoba podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den (mezi 8. 12. a 10. 12.). Do MŠ s negativním testem lze 13.12.2021

V případě pozdního hlášení pozitivní osoby je nařízena karanténa 14 dnů od posledního kontaktu (lze do MŠ 20.12.2021) a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény (dle posledního kontaktu) v případě, že osoba absolvuje odběr PCR testu s negativním výsledkem. Tedy jakmile rizikový kontakt absolvuje test a budete mít v ruce negativní výsledek, může se ukončit karanténa. Datum posledního kontaktu máte uveden také v sms zprávě.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud jste neprovedli sebetrasování), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446

+420 770 161 489

Pozitivní dítě ve třídě Berušek

Vážení rodiče,


ve třídě Berušek máme jedno dítě pozitivní na Covid-19.

Dle zkušeností s HSP by měly jít do karantény děti ze třídy Berušek, které byly ve školce: 1.12., 2.12., 3.12.

děti ze třídy Kuřátek, které byly celodenně ve školce ve dnech: 1.12., 2.12., 3.12.


Čekáme na vyjádření HSP.

Ředitelka MŠ

Mikulášská nadílka 6.12.2021

Karanténa ve třídě Slůňat a Lišek

Karanténa ve třídě Slůňat a Lišek je nařízena v rozmezí 29.11. až 1.12.2021, dle docházky jednotlivých dětí.

Návrat po 7 dnech karantény je podmíněn PCR testem s negat. výsledkem.

Dětem, kterým končí karanténa dnes, tedy 29.11.2021, doporučuji PCR test podstoupit, nebo karanténu dodržet 14 dní bez testu.


Výjimku z karantény mají osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Karanténa se nenařídí také osobám, které mají dokončené očkování, tj. osobám, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.

V případě výskytu příznaků onemocnění covid-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

Hygienická stanice hl. m. Prahy nevydává OČR. O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantén.


Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK CENTRUM, VÝCHOD A JIH

Měšícká 646/5, 190 21 Praha 9

katerina.jedlickova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 420

+420 286 884 450 (fax)

Pozitivní dítě ve třídě Slůňat

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se ve třídě Slůňat objevilo dítě pozitivní na Covid-19 bude se muset třída Slůňat a částečně třída Lišek uzavřít.

Čekáme vyjádření HSP.

Do karantény by měly jít děti ze třídy Slůňat, které chodily:22.11., 23.11., 24.11. (změna po konzultaci s hygienou)

a

zároveň děti ze třídy Lišek, které byly odpoledne ve Slůňatech: 22.11., 23.11., 24.11. (změna po konzultaci s hygienou)


Doba karantény bude upřesněna HSP.


ředitelka

Akce děti dětem

Adventní tvoření

Vánoční dílny s rodiči zrušeny

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršujícího se epidemiologické situace a s tím spojená omezení, plánované vánoční dílny (30.11.2021) s rodiči rušíme.

Děti ovšem o zábavu nepřijdou, jelikož v týdnu od 22.listopadu bude na každé třídě probíhat "ADVENTNÍ TVOŘENÍ".

Děkujeme za pochopeníředitelka MŠ

Organizační opatření z důvodu nemocí

Vážení rodiče,

od počátku školního roku nás trápí vysoká nemocnost (dlouhodobá i krátkodobá) učitelek i asistentek školky. Díky těmto okolnostem jsme nuceni opakovaně zajistit suplování , nebo zástup nových učitelek. Přesuny učitelek i asistentek jsou prováděny vždy s ohledem na potřeby  dětí, ale i možnosti učitelek i asistentek tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod tříd a ponechána dětem na třídě vždy alespoň jedna třídní paní učitelka. Bohužel, v některých třídách se nám to nepodařilo, jelikož nemoc zastihla obě třídní paní učitelky.

Doufáme, že se situace brzy zlepší a organizační změny se sníží na minimum.

Děkujeme za pochopení.


ředitelka MŠ

Informace k čerpání zálohy na akce

Vážení rodiče,

po dobu než bude funkční SRPŠ a než si rodiče  zvolí pokladníka, bude školka hradit akce pro děti ze zálohy 1200,- Kč, které vybírají paní učitelky na třídách.

Pravidla čerpání:

 • záloha 1200,- Kč (tzn. 150 ,- Kč/měsíc) je určena k akcím od listopadu 2021-června 2022
 • měsíční částka 150,- Kč je předpokládaný průměr, dle plánu akcí učitelek (některé akce budou levnější, jiné dražší)
 • odpovědnost za čerpání a výběr akcí mají třídní učitelky
 • v případě, že by rodiče některé akce vnímali jako nadbytečné a drahé, mohou akci odmítnout
 • vybraná záloha za každé dítě je předána hospodářce školy, která tuto zaúčtuje
 • u každého dítěte je vedena přesná evidence čerpání
 • výše zálohy byla stanovena na základě akcí, které si paní učitelky plánují s dětmi podniknout
 • třídní učitelky si plánují na každé třídě vlastní akce
 • dítěti, které se akce nezúčastní se částka neúčtuje
 • přeplatky společně s vyúčtováním budou vráceny na konci školního roku 2021/2022

V případě dotazů kontaktujte třídní učitelku nebo ředitelku.


Ivana Vocetková, ředitelka

Karanténa třídy Lišek

Vyjádření HSP:

Děti ze třídy Lišek budou muset do karantény –kar. bude do 10. 11. 2021 za předpokladu, že se rizikové kontakty (děti) nechají otestovat PCR testem.

Děti, které budou na PCR testu negativní, mohou 11. 11. do školky.

Pokud na test nepůjdou, kar. je 14denní - mohou do školky 18.11.2021


Karanténa se netýká dětí, které nebyly ve školce 3.11.2021. Tyto děti budou docházet do třídy Slůňat.

Pozitivní osoba na Covid-19 ve třídě Lišek

Vážení rodiče,

ve třídě Lišek nám byla hlášena pozitivní osoba na Covid-19. Čekáme na pokyny HSP.


ředitelka MŠ

Vánoční tvořivé dílny

Vánoční tvořivé dílny pro děti a rodiče připravujeme na 30.11.2021 od 15 -17,30 hod.

Bližší informace upřesníme.

Záloha na akce a SRPŠ

Děkujeme za účast v soutěži

Milí rodiče,


děkujeme za účast v soutěži dlabání dýně. Přestože byla ve školce vysoká nemocnost dětí, výtvorů se nakonec sešlo více, než bylo naše očekávání.

Ve fotogalerii představujeme Vaše úžasné práce.

V příštích dnech soutěž bude vyhodnocena a děti dostanou malou odměnou.


Děkujeme za Vaši spolupráci.


Ředitelka školky

nemoc učitelek na třídě Myšek

Vážení rodiče,


z důvodu nemoci obou učitelek ze třídy Myšek, bude zajištěno, dle organizačních možností, suplování, popřípadě Myšky budou spojovány s jinou třídou.


Děkujeme za pochopení.


ředitelka

fotografování - 3.listopadu 2021

Vážení rodiče,

3.listopadu 2021 k nám přijde fotograf, který vyfotí Vaše děti. Zakoupení sady fotografií je zcela dobrovolné, fotky mohou být vhodným dárkem Vašim blízkým k Vánocům.

Čas focení: od 8 hod., prosíme o dodržení času


Formát fotky: postava

Motiv: vánoční rámeček

Cena sady: 300,- Kč - vybírat bude třídní učitelka na třídě při vydání sady

Závaznost : zcela dobrovolnéředitelka MŠ

vyhlašujeme soutěž o nejzajímavější dýní

V úterý 12. 10.2021 odpadá Dramatický kroužek

Vážená rodiče,


z důvodu nemoci lektorky dnešní (12.10.2021) první  hodina Dramatického kroužku odpadá.

Lekce bude nahrazena

ředitelka

organizace kroužků

Hledáme asistenta/ku pedagoga

Hledáme na zkrácený úvazek asistenta/ku pedagoga.

Případní zájemci mohou zasílat životopis na: info@msjilovska.cz.
Přerušení provozu od 23.12.2021 - 31.12.2021

Vážení rodiče,


z důvodu vánočních prázdnin bude provoz školky přerušen

v termínu:  23.12.2021 - 31.12.2021.

Zahájení provozu: v pondělí 3.1.2022


Děkujeme za pochopení


Ivana Vocetková

ředitelka MŠ

První projektový týden na téma: JEŽEK

Milí rodiče,

v letošním školním roce začínáme s novinkou projektových týdnů ve školce. Jako první téma jsme si zvolili JEŽKA. Projektový týden bude probíhat v týdnu od 11.-15.10.2021 ve všech třídách. Náplní zmíněného týdne budou různé činnosti z oblasti hudební, výtvarné, předmatematických představ, enviromentální i společenské a sociální. Děti budou mít ve školce také ježka živého. Každá třída bude mít vlastní aktivity, které si paní učitelky připraví.

Věříme, že uděláme tímto projektem radost dětem i Vám.


ředitelka 

Zahájení kroužků v týdnu od 11.10.2021

Vážení rodiče,


zahájení kroužků začíná v týdnu od 11.10.2021.

Kroužky budou probíhat pro přihlášené děti v těchto dech:


Pondělí: od 15 - 15 45 Taneční a pohybový

              od 16 - 1645  Taneční a pohybový


Úterý: od 15 - 15 45 Divadelní a dramatický


Středa: z důvodu malého zájmu kroužek flétny nebude otevřen

Čtvrtek: od 14 30 - 15 30 Keramika ( pozor, aktualizace času)

             od 15 45 - 16 45  Keramika (pozor, aktualizace času)


V případě potřeby kontaktujte agenturu na: www.rytmik-krouzky.cz

nebo ředitelku MŠ na : info@msjilovska.cz


Ivana Vocetková

ředitelka MŠ

Koťata a Myšky jedou na výlet

Milí rodiče,

5. října 2021 jedou Koťátka a Myšky na výlet do čokoládovny Šestajovice.

Odjezd v 8 30 hod.

Podrobné informace jsou na třídních nástěnkách.

ředitelka MŠ

Byli u nás na návštěvě vlci

Pohybový kroužek a keramika také od 16,15 hod.

Milí rodiče,

pro velký zájem bude otevřen Pohybový kroužek a keramika ještě od 16 15 hod.


ředitelka MŠ

Chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ

Vážení rodiče,


uvědomujeme si, že pro děti je pohyb nejen přirozená, ale také nezbytná aktivita, která jim přináší radost, podporuje vůli, soutěživost a zdraví životní styl. Proto máme pro naše děti  připravené návštěvy ve velké a malé tělocvičně ZŠ Jílovská. Tyto budou probíhat jednu hodinu týdně a to vždy ve středu dopoledne. Třídní učitelky dětem připraví zajímavý program tak, aby si děti nejen zacvičily na tělocvičném nářadí, ale také, aby si osvojily základní pohybové dovednosti a cvičení se pro ně stalo radostí.

ředitelka MŠ

Akce pro Lišky a Myšky -11.10.2021

Program "JEŽEK" pro Koťátka a Slůňata - 15.10.2021

Vážení rodiče,

15.10.2021 jsme pro děti ze tříd Koťátek a Slůňat  připravili program "JEŽEK", který má dětem přiblížit život tohoto krásného tvora. Zároveň k nám přijde ježek živý. Projekce bude probíhat na zahradě.

Cena za program: 50,- Kč

Platba třídním učitelkám předem.

Děkujeme

ředitelka MŠ

Program "VLK" pro Koťata, Slůňata i Myšky - 14.9.2021

Vážení rodiče,


14.9.2021 jsme pro děti ze tříd Koťátek ,Slůňat  a Myšek připravili program "VLK", který má dětem přiblížit život těchto krásných šelem. Zároveň k nám přijde vlk živý. Projekce bude probíhat na zahradě.

Cena za program: 50,- Kč

Platba třídním učitelkám předem.


Děkujeme

ředitelka MŠ

Nové umývárny a toalety

Vážení rodiče,

v průběhu letních měsíců nám náš zřizovatel, Městská část Praha 4, zajistil a zafinancoval rekonstrukci dětských i učitelských  umýváren a WC u tříd Berušek, Kuřátek, Koťátek a Myšek.

Jsme moc rádi, že děti 1.září přijdou do nového a čistého prostředí.

Velký dík patří také kolektivu naší MŠ, kterému se podařilo všechno včas uklidit a připravit.


ředitelka MŠ

Aktuální informace k zahájení školního roku 2021/2022

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky ve dnech:

pondělí 6.9.2021 v 17 30 hod.  - pro rodiče třídy Slůňat

úterý 7.9.2021 v 17 30 hod. - pro rodiče třídy Koťátek

středa 8.9.2021 v 17 30 hod. - pro rodiče třídy Myšek

čtvrtek 9.9.2021 v 17 30 hod. - pro rodiče třídy Berušek

pondělí 13.9.2021 v 17 30 hod. - pro rodiče třídy Lišek

úterý 14.9.2021 v 17 30 hod. - pro rodiče třídy Kuřátek


Program:

 • informace k organizaci školního roku
 • adaptační program 
 • informace ke kroužkům a akcím
 • příprava projektů ve školním roce 2021/2022

Těšíme se na Vás.


ředitelka MŠ

Zakoupení čipů

Vážení rodiče,

pro vstup do budovy školky je potřeba použít ČIP.

Čipy lze zakoupit na vratnou zálohu  u vedoucí školní jídelny v úředních hodinách.

ředitelka

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění v MŠ

Vážení rodiče,


potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2021 si můžete od 13.1.2022 vyzvednout u paní učitelky na kmenové třídě dítěte.


Ředitelka MŠ

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny

Úřední hodiny

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

kontakt: 241 011 881

email: hospodarka@msjilovska.cz


pondělí             7 - 8 30

úterý                 7 - 8 30

středa               7 - 8 30  a  15 - 17

čtvrtek              7 - 8 30

pátek                7 - 8 30Informace pro rodiče Berušek

Vážení rodiče, třídy Berušek,

vzhledem k tomu, že informační schůzka proběhla v srnu a nové informace pro Vás třídní učitelky v tuto chvíli nemají, třídní schůzka 9.9.2021 se ruší.

Dekujeme za pochopení.

ředitelka MŠ

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat 24.8.2021 od 16 hod. na první informační schůzku - místo konání třída Lišek.

Schůzka je určena pro rodiče nově přijatých dětí.

Vzhledem k tomu, že máme k dispozici omezené prostory (nemáme tělocvičnu ani žádný větší sál), schůzka se bude konat ve třídě Lišek. Z tohoto důvodu Vás žádám o účast bez dětí.

Program schůzky:

 • adaptační program školky
 • organizace roku
 • denní činnosti dětí
 • stravování
 • platby
 • ostatní

V případě, že se Vám daný termín nehodí a schůzky se nezúčastníte, uveřejníme na webových stránkách informace ze schůzky písemně.

Zároveň Vám nabízím možnost kontaktovat přímo mou osobu:

email: info@msjilovska.cz

mobil: 734 101 745

Přeji dětem i Vám krásné léto a celý kolektiv MŠ Jílovská se těší na Vaše děti i Vás a také vzájemnou spolupráci.


Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ

Červencový provoz

Vážení rodiče,


na základě zájmu máme provoz od 1.7.-30.7.2021 ve dvou třídách: Lišky a Slůňata.

Seznamy dětí ,jak jsou rozděleny na jednotlivé třídy, budou k dispozici u vchodu na nástěnce.

Provoz tříd: 7-17 hod.

V prvním pavilonu bude probíhat rekonstrukce umýváren a toalet u všech tříd. 

Těšíme se, že v září přijdou děti i personál do "nového".ředitelka

Přání

Vážení rodiče,

kolektiv naší školky přeje Vám i dětem krásné léto a dovolenou.

Dětem, které odchází do základní školy, přeji úspěšný školní rok a především, ať se jim ve škole líbí a daří.

Rodičům přeji, aby měli také možnost si odpočinout a nabrat energii do dalšího školního roku.

Školní rok 2021/2022 zahájíme 1.září 2021.


Budeme se na Vás těšit !


Bc. Ivana Vocetková, ředitelka

Aktuální informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

v současné době stále čekáme na vývoj epidemiologické situace a konečné rozhodnutí o tom, která ze dvou variant (viz příloha níže) bude platit, "padne" poslední týden v květnu.

Děkujeme za pochopeníBc. Ivana Vocetková, ředitelka

Provoz školky od 3.5.2021

Vážení rodiče,


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: 

V mateřských školách od 3. 5. 2021

 • se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.


Jsme velice rádi, že jsme se dočkali a můžeme opět otevřít bez předešlých omezení. Informace o případných akcích (výlet, divadla, loučení s předškoláky apod.) Vám v tuto chvíli nejsme schopny sdělit, vše bude záviset na dalším vývoji situace. Budeme se snažit některé akce zorganizovat a tím zpestřit dětem konec školního roku.


Těšíme se na Vás i děti 3.5.2021.

V případě, že tento den dítě nenastoupí, prosíme o nahlášení absence formou SMS na mobilní číslo třídy do které Vaše dítě dochází.


Přeji nám všem, aby konec školního roku byl radostný a klidný.


Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

 zřizovatel školy: 

MČ Praha 4

Městská část Praha 4

 pověřenec DPO: 
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Kontakty

 ředitelka: Bc. Ivana Vocetková 
tel. 734 101 745
ředitelna:  tel. 241 011 888
e-mail: info@msjilovska.cz

 vedoucí školní jídelny: Helena Filová 
tel. 241 011 881
e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy
IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty
na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880
KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

e-mail na třídy: tridy@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020